- Vissza
«Vissza

KMOP pályázattal kapcsolatos információk

 

Cégünk 2008.09.05. napján pályázatot adott be a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása KMOP 1.1.1 tárgyú program keretében egy Akkreditálható Vízminőségi Távmérő Rendszer prototípusának kialakításának támogatására.

A projektet a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásnak érdemesre ítélte, így 2009. júliusában szerződést kötöttünk a projekt megvalósítására, és elkezdtük a munkát.
A projekt öszzköltsége 145 155 238 Ft, azaz száznegyvenötmillió-százötvenötezer-kétszázharmincnyolc forint. A támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 50,23% de legfeljebb 72 918 357 Ft, azaz hetvenkétmillió-kilencszáztizennyolcezer-háromszázötvenhét forint.
A Projekt fizikai megvalósulásának határideje: 2010. december 31.